Logo Left
Logo Right

Greater than 10 Lakh Population
RANK # STATE NAME DISTRCT NAME CITY/ULB NAME ULB CODE SCORE BEFORE VALIDATION SCORE AFTER VALIDATION
1 Madhya Pradesh Indore Indore 802273 1980.00 1959.21
2 Andhra Pradesh Krishna Vijayawada 802969 1976.00 1956.17
3 Gujarat Surat Surat 802629 1944.00 1944.00
4 Maharashtra Thane Navi Mumbai 802788 1964.00 1917.18
5 Gujarat Ahmedabad Ahmedabad 802484 1913.00 1909.50
6 Madhya Pradesh Jabalpur Jabalpur 802361 1893.00 1869.50
7 Gujarat Rajkot Rajkot 802501 1897.00 1863.42
8 Madhya Pradesh Bhopal Bhopal 802312 1893.00 1854.81
9 Maharashtra Nashik Nashik 802776 1866.00 1845.08
10 Uttar Pradesh Agra Agra 800804 1814.00 1814.00
11 Maharashtra Pune Pune 802814 1870.00 1787.48
12 Maharashtra Nagpur Nagpur 802710 1821.00 1786.71
13 Gujarat Vadodara Vadodara 802596 1786.00 1784.67
14 Uttar Pradesh Lucknow Lucknow 800951 1771.00 1766.00
15 Andhra Pradesh Visakhapatnam Visakhapatnam (GVMC) 802947 1740.00 1726.83
16 Maharashtra Thane Thane 802787 1773.00 1708.62
17 Uttar Pradesh Allahabad Prayagraj (Allahabad) 801086 1802.00 1708.59
18 Maharashtra Pune Pimpri Chinchwad 802811 1714.00 1665.03
19 Madhya Pradesh Gwalior Gwalior 802100 1727.00 1660.41
20 Uttar Pradesh Varanasi Varanasi 801235 1729.00 1653.90
21 Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 800734 1705.00 1626.23
22 Chhattisgarh Raipur Raipur 802034 1704.00 1626.23
23 Chandigarh Chandigarh Chandigarh 800286 1590.00 1558.48
24 Telangana Hyderabad Hyderabad (GHMC) 802918 1537.00 1517.33
25 Maharashtra Palghar Vasai Virar 802785 1638.00 1502.75
26 Rajasthan Jaipur Jaipur 800522 1538.00 1449.21
27 Maharashtra Thane Kalyan Dombivali 802790 1478.00 1448.33
28 Rajasthan Jodhpur Jodhpur 800544 1486.00 1393.77
29 Uttar Pradesh Kanpur Nagar Kanpur 801005 1299.00 1266.58
30 Delhi South Delhi South Delhi (SDMC) 900120 1263.00 1248.17
31 Tamil Nadu Chennai Chennai 803339 1532.00 1218.20
32 Karnataka Bangalore Urban Bengaluru (BBMP) 803162 1295.00 1186.08
33 Maharashtra Mumbai Greater Mumbai (MCGM) 802794 1377.00 1183.06
34 Jammu and Kashmir Srinagar Srinagar 800013 1205.00 1046.45
35 Punjab Ludhiana Ludhiana 800196 1103.00 1003.08
36 Jharkhand Ranchi Ranchi 801794 960.00 927.75
37 Tamil Nadu Coimbatore Coimbatore 803984 1027.00 926.07
38 Maharashtra Aurangabad Aurangabad 802765 899.00 896.33
39 Jharkhand Dhanbad Dhanbad 801775 921.00 894.24
40 Delhi North North Delhi (N-DMC) 900119 946.00 759.62
41 Uttar Pradesh Meerut Meerut 800716 965.00 715.18
42 Delhi East East Delhi (EDMC) 900118 975.00 665.43
43 Haryana Faridabad Faridabad 800436 687.00 655.52
44 Tamil Nadu Madurai Madurai 803754 670.00 601.41
45 Punjab Amritsar Amritsar 800252 614.00 541.03
46 Rajasthan Kota Kota 800609 290.00 247.10
47 Bihar Patna Patna 801373 212.00 180.82